Blog Post

Onboarding en je medewerkers behouden tijdens 'The Great Resignation'

Wereldwijd hebben organisaties moeite om toptalent aan te trekken én te behouden. Zo'n 40% van de medewerkers overweegt in de komende drie tot zes maanden hun baan op te zeggen. Het behoud van nieuw aangenomen medewerkers is dan ook je grootste kans om je staande te houden op de huidige competitieve arbeidsmarkt. 

In dit artikel bekijken we wat potentiële medewerkers van een werkgever verwachten en welke rol onboarding speelt om mensen voor je organisatie te behouden.

Maar eerst een uitleg over de termen 'The Great Resignation' en 'The Great Reshuffle'.

Arrow-T-Purple

'The Great Resignation'


The Great Resignation beschrijft de toename van het aantal medewerkers dat in de nasleep van de corona- pandemie hun baan opzegt. De redenen achter deze plotselinge piek in ontslagnames zijn complex, maar we geven een korte samenvatting:

Tijdens de pandemie stelden veel medewerkers de beslissing om van loopbaan te veranderen uit; in een onzekere arbeidsmarkt vonden ze werkzekerheid belangrijker dan professionele groei. Begin 2020 daalde het aantal mensen die vrijwillig ontslag namen aanzienlijk; van 2,3% in februari tot 1,6% in april. Hieruit kan worden opgemaakt dat veel mensen het veiliger vonden om bij hun huidige werkgever te blijven dan het onbekende te riskeren. Maar nadat het leven terugkeerde naar normaal, werden uitgestelde beslissingen alsnog genomen en zegde 3% van de beroepsbevolking hun baan op.

Het probleem werd nog groter doordat veel mensen tijdens de pandemie hun carrièreprioriteiten opnieuw afwogen. Sommigen kozen ervoor een nieuw beroep te verkennen; anderen besloten minder te gaan werken, voor zichzelf te beginnen, of zelfs helemaal te stoppen met werken.

Bovendien zijn er aanwijzingen dat heel wat mensen die vóór de pandemie niet van plan waren hun baan op te zeggen, daartoe werden gedwongen omdat ze geen toegang hadden tot kinderopvang, niet wilden voldoen aan de coronarichtlijnen op de werkplek, of doordat ze tijdens de pandemie niet goed werden behandeld door hun werkgever.

Dit alles leidde tot een enorme krapte op de arbeidsmarkt, waarbij er vooral in de traditioneel slechter betaalde eerstelijnsfuncties in de horeca, de detailhandel en de klantenservice, veel vacatures ontstonden.

Arrow-T-Purple

'The Great Reshuffle'


Deskundigen zijn van mening dat 'The Great Resignation' in feite een herschikking, een 'Great Reshuffle', is. Sommige werknemers besluiten inderdaad de arbeidsmarkt helemaal te verlaten en worden bijvoorbeeld eigen baas. Maar de meerderheid vertrekt om andere (betere) kansen op de arbeidsmarkt na te jagen.

Een positief effect van de pandemie is dat er aan het licht kwam hoe werk er in een moderne toekomst zou kunnen uitzien: met hybride regelingen, afgestemd op de unieke omstandigheden van het individu.

De ‘Great Reshuffle’ weerspiegelt in wezen de beweging die na de pandemie is ontstaan, waarbij talent op zoek gaat naar werk dat aansluit bij de nieuw verworven balans tussen werk en privéleven. 

Arrow-T-Purple

Wat nieuwe medewerkers van hun werkgever willen


Medewerkers willen uiteindelijk meer flexibiliteit, vrijheid en inlevingsvermogen van hun werkgever. Ze willen hun werkweek inrichten rond hun levensstijl en door hun werkgever worden gesteund om op het werk hun authentieke zelf te zijn.

 Als je je mensen op de lange termijn wilt behouden, moet je je op deze 3 'must-have'-componenten richten:

→ Hybride regelingen

In 2022 zijn hybride werkafspraken niet onderhandelbaar. Volgens een onderzoek van de Work Trend Index, wil 73% van de medewerkers dat flexibel werken op afstand een vast onderdeel van hun organisatie blijft.

→ Duidelijke inspanningen voor diversiteit en inclusie

Een gebrek aan aandacht voor diversiteit en inclusie draagt bij aan personeelsverloop. Een robuust, top-down diversiteits- en inclusiebeleid dat medewerkers in staat stelt op het werk zichzelf te zijn, is in 2022 cruciaal als je je mensen wilt behouden.

→ Ondersteuning van geestelijke gezondheid en welzijn

65% van de arbeidskrachten sprak in 2022 over hun geestelijke gezondheidsproblemen op het werk. Meer dan ooit kiezen medewerkers bij voorkeur voor werkgevers die prioriteit geven aan ondersteuning op het gebied van geestelijke gezondheid en die zich actief inzetten om het stigma rond geestelijke gezondheidsproblemen op de werkplek weg te nemen.

Arrow-T-Purple

Onboarding tactieken om behoud van medewerkers te stimuleren


Een goede onboarding verbetert het behoud van personeel tot wel 82%

Helaas is slechts 12% van de medewerkers van mening dat hun bedrijf een sterk onboarding traject heeft geboden.

Vandaag concentreren we ons op drie specifieke activiteiten die je tijdens het onboarding proces kunt inzetten en die inspelen op de behoeften van werknemers in de nasleep van The Great Resignation.

Tactiek #1: Hybride onboarding


Hybride werkmodellen kunnen het aantal ontslagnames met 35% helpen verminderen. Klinkt goed, toch? Maar als je je inzet voor hybride werken, dan moet dit ook duidelijk naar voren komen tijdens je onboarding proces. 

Succesvol hybride onboarding betekent het ontwikkelen van belangrijke best practices om sterke communicatielijnen tot stand te brengen, duidelijke verwachtingen te scheppen en nieuwe medewerkers op emotioneel niveau te ondersteunen.

Tactiek # 2: Onboarding voor diversiteit en inclusie


47% van de medewerkers gelooft dat een sfeer waarin ze zich op hun gemak voelen om zichzelf te zijn, het BELANGRIJKSTE aspect is bij het kiezen van een werkgever.

Onboarding voor diversiteit en inclusie betekent: ervoor zorgen dat mensen met verschillende achtergronden zich welkom en ondersteund voelen binnen jouw organisatie. Het betekent ook: nieuwe medewerkers door middel van opleiding helpen betere bondgenoten van de diverse gemeenschappen te worden.

Door deze praktijken vanaf het prille begin in je medewerkerstraject te integreren, help je goede gewoonten voor alle medewerkers te ontwikkelen. Zo kan worden voorkomen dat onbewuste of geïnstitutionaliseerde vooroordelen een schaduw werpen op de ervaring van nieuwe medewerkers.

Tactiek #3: Tijdens de onboarding prioriteit geven aan ondersteuning op het gebied van geestelijke gezondheid


73% van de werknemers gaf aan dat ze eerder geneigd zouden zijn om bij een organisatie te blijven die goede ondersteuning op het gebied van geestelijke gezondheid biedt.

Deze ondersteuning begint op het moment dat er een nieuwe medewerker bij jouw organisatie start. 

De onboarding fase biedt de perfecte gelegenheid om de aandacht te richten op de verschillende manieren waarop je de geestelijke gezondheid van je teamleden ondersteunt. Bijvoorbeeld door regelmatig via een enquête naar de emotionele gemoedstoestand van een medewerker te vragen. Of door een abonnement aan te bieden op een app van derden die toegang biedt tot meditatie- en wellness-oefeningen. Of door simpelweg regelmatig een 'stay-interview' in te roosteren om te peilen of je medewerkers het nog steeds naar hun zin hebben en om te achterhalen wat je als werkgever zou kunnen verbeteren.

Deze tactieken zijn ontworpen om in de vroege stadia van het werknemerstraject flexibiliteit, authenticiteit en empathie op de werkplek te introduceren. Hierdoor geef je je mensen vanaf het begin vertrouwen, waardoor ze op lange termijn bij jouw organisatie willen blijven.

Arrow-T-Purple En wat nu?


De krapte op de arbeidsmarkt zal vooralsnog niet snel afnemen. Het behoud van je mensen moet in de huidige tijd dus de hoogste prioriteit krijgen.

Concentreer je op het creëren van een retentie-strategie in de onboarding fase om het vertrouwen van je nieuwe medewerkers in jouw organisatie op te bouwen en loyaliteit te stimuleren. Zo creëer je de optimale voorwaarden voor een langdurig behoud van je medewerkers.Wil je zien hoe Talmundo baanbrekende digitale onboarding kan faciliteren die het tij kan keren voor jouw retentieprobleem? Ga vandaag nog in gesprek met ons team!


New call-to-action


Onderwerpen: Featured , Onboarding
Meer onboarding content