Demo aanvragen
  Demo aanvragen
  Blog Post

  Ondersteun je medewerkers tijdens impactvolle veranderingen: van onboarding tot offboarding, en alles ertussen in

  Vandaag willen we een nieuw perspectief op deels bekende HR-onderwerpen bespreken in de context van transities voor je medewerkers.

  Wat bedoelen we nu precies met transities?

  Inmiddels heb je waarschijnlijk een start gemaakt met onboarding (inclusief preboarding). Je bent bekend met offboarding en wellicht heb je al eens kennis gemaakt met met crossboarding en reboarding. Al deze processen worden ook wel aangeduid met de overkoepelende term medewerkerstransities, oftewel “employee transitions” in het Engels.

  Employee transitions NL

   

  De definitie van transities

  In feite zijn transities alle momenten wanneer er veranderingen in een organisatie plaatsvinden met een grote impact op de medewerker. Het kan een nieuwe medewerker zijn die bij je organisatie start (onboarding), een collega die weer begint met werken na een ouderschapsverlof (reboarding), een getalenteerd teamlid die intern promotie maakt (crossboarding) of een medewerker die binnenkort je organisatie gaat verlaten (offboarding).

  Transities voor medewerkers zijn de momenten waar veel te winnen valt maar die ook risico’s met zich mee brengen. Afhankelijk van de aanpak hebben transities een positieve of negatieve impact op retentie, betrokkenheid en productiviteit.

  Kort gezegd: elke nieuwe stap van een medewerker en de daarbij behorende overgangsfase is een cruciale kans om te laten zien wat een fantastische werkgever je bent en om de band tussen je teamleden en je organisatie te versterken.

  Verschillende processen, een uniforme aanpak

  Traditioneel gezien worden verschillende transitiemomenten los van elkaar gemanaged, door verschillende afdelingen en in aparte systemen.

  Deze benadering is niet altijd logisch. Waarom? Omdat medewerkers gedurende impactvolle veranderingen verschillende fases doorlopen die vaak met eenzelfde aanpak kunnen worden ondersteund wat efficiënter en eenduidiger is.

  Bij elke verandering staan eigenlijk dezelfde uitdagingen centraal. Werkgevers willen barrières voor werknemers wegnemen, de tijd voor administratief werk minimaliseren, de positieve organisatorische impact maximaliseren en data verzamelen voor toekomstige verbeteringen.

  Door al deze processen onder te brengen onder één digitale paraplu, krijgen HR-managers meer overzicht en kunnen ze betere resultaten behalen (dan wanneer de processen apart worden ingericht). Dit geldt voor zowel de medewerkers als voor de organisatie zelf.

  Voor een werknemer zijn transitiemomenten op het werk net als elke andere verandering in het leven. Werknemers kijken uit naar nieuwe kansen en uitdagingen, maar zijn ook terughoudend voor het onbekende, het idee dat ze mogelijk niet voorbereid zijn op wat een nieuwe stap voor ze in petto heeft.

  Door elke transitie als een belangrijke gebeurtenis te behandelen, wordt het enthousiasme verhoogd en mogelijke twijfels weggenomen. Hierdoor wordt een impactvolle verandering een veel prettigere ervaring.

  Lessen van onboarding

  Onboarding is de transitie die het meest herkenbaar is. Het starten van een nieuwe baan is een spannend en cruciaal moment voor iedereen.

  Een goede strategie om transitiemomenten te managen is gebaseerd op de lessen die bij onboarding zijn geleerd. Dit is een strategie die evenwicht tussen ervaring en proces nastreeft, en een gestroomlijnd programma oplevert dat zowel werknemers als belangrijke interne stakeholders betrekt.

  Net als bij onboarding heeft elke transitie een belangrijke "eerste dag"-ervaring, die de toon zet voor wat er gaat volgen. Die eerste dag kan de dag zijn dat je start als nieuwe manager, als onderdeel van een leiderschapsprogramma, binnen een nieuw team, bij terugkeer na een lang verlof, na een relocation of na uitdiensttreding.

  Wat te verwachten in 2022

  We zien al een verschuiving waarin HR managers het grote aantal digitale tools consolideren. Wat ooit een voordeel was - aparte technologie voor elk individueel proces - wordt steeds meer een onbeheersbare wirwar van complexiteit.

  In 2022 kun je verwachten dat het concept van transities steeds belangrijker wordt. SaaS-oplossingen (waaronder Talmundo) reageren op deze behoefte en passen hun producten aan zodat ze meer geïntegreerd en gebruiksvriendelijk werken.

  Denk na over deze twee vragen om je voor te bereiden op de komende veranderingen:
  Welke transitiemomenten zijn er binnen mijn organisatie?
  Behandelt mijn organisatie elke impactvolle verandering als even belangrijk?

  In onze volgende blogpost zullen we wat gedetailleerder naar elke transitie kijken.


   

  Wil je verder praten over digitale transitie trajecten met Talmundo?
  Praat vandaag nog met ons team!


  New call-to-action


  Onderwerpen: Featured , HR , Onboarding
  Meer onboarding content