Demo aanvragen
Demo aanvragen
Article

Wat is onboarding? Inductie en oriëntatie vs. onboarding.

Photo-Jesse-ProfileCircle

Posted by
JESSE FINN on September 25, 2020

De integratie van een nieuwe medewerker in je organisatie is een essentieel en complex proces.

Vanaf het moment van ondertekening van het contract tot de eerste werkdag en de daarop volgende maanden: dit proces is voor een nieuwe medewerker belangrijk om succes te behalen binnen de organisatie.

Terwijl veel organisaties een goed recruitmentproces hebben, heeft meer dan 22% geen goede opvolging. Ze verwarren inductie en oriëntatie met onboarding en missen daarmee kansen om hun ambassadeurs van de toekomst enthousiast te maken en te zorgen dat ze betrokken zijn en blijven.

Laten we daar iets dieper op ingaan. Wat is precies het verschil tussen inductie, oriëntatie en onboarding? Om dat echt te begrijpen, moeten we precies weten wat elk van deze termen inhoudt.Inductie

Inductie is het proces om een nieuwe medewerker binnen je organisatie te verwelkomen. Daarbij hebben we het bijvoorbeeld over een PowerPoint-presentatie over de teamcultuur, een ontmoeting met directe collega's en een buddy-systeem om de zenuwen voor de eerste dag wat te verlichten. 

Inductie is van korte duur, het is meestal een eenmalige activiteit die op de eerste werkdag van een nieuwe werknemer plaatsvindt:

 • Een welkomstboekje/PowerPoint over de bedrijfscultuur

 • Een rondleiding op kantoor/ontmoeting met collega’s

 • Een buddy-systeem

 • Welkomstkoffie in de ochtend

 • Goodiebag van de organisatie

Kortom: een proces om nieuwe medewerkers te verwelkomen in de organisatie en haar cultuur.Oriëntatie

Oriëntatie gaat over het op de hoogte brengen van je nieuwe medewerker van zaken zoals bedrijfsprocessen, papierwerk en de algemene administratie van je organisatie. Oriëntatie is een kortetermijn activiteit, die vaak aan het eind van de eerste werkweek wordt gepland.

Oriëntatie kan onder meer zijn:

 • Salarisadministratie/introductie kosten declaratieproces
 • Toewijzing en richtlijnen gebruik computer/telefoon
 • Introductie huisstijl
 • Reiskosten regeling
 • Documentatie bedrijfsbeleid [gezondheid & veiligheid/privacy/contacten voor noodgevallen]

Kortom: een proces om nieuwe medewerkers vertrouwd te maken met het beleid en de richtlijnen van de organisatie.Oriëntatie en inductie gaan hand in hand en zijn noodzakelijk voor een goede start van elke nieuwe medewerker. Ze gaan echter allebei over een kortetermijnvisie voor je nieuwste collega.

Pas daarna is het tijd voor onboarding.


Onboarding

Onboarding is een overkoepelende term voor het volledige traject dat de nieuwe medewerker doorloopt. Vanaf de ondertekening van het contract, de aankomst op dag één [pre-boarding], tijdens de eerste dagen en weken op het werk [inductie & oriëntatie], tot het moment dat nieuwe medewerkers volledig gesetteld zijn in hun nieuwe rol, of dat nu 3 weken, 3 maanden of zelfs een jaar duurt [integratie].

Het is een langetermijnstrategie die erkent dat maar liefst 20% van de nieuwe medewerkers binnen de eerste 45 werkdagen weer vertrekt voor een andere uitdaging.

Het doel is om een voortdurende, volledige ervaring te bieden, die loyaliteit en vertrouwen opbouwt door middel van wat wij de vier pijlers van een uitzonderlijk onboardingsproces noemen:

 • Organisatorisch [administratie, beleid, documentatie]
 • Functioneel [training, doelstellingen, prestatiebeoordelingen]
 • Sociaal [relaties opbouwen, welkomstdrankje, buddy/mentor]
 • Cultureel [verwachtingsmanagement, doel en visie van het bedrijf, stakeholder engagement]

Kortom: een uitgebreid tweerichtings proces dat is ontworpen om kennis te delen, waarden te communiceren, relaties op te bouwen en administratieve zaken te beheren om daarmee nieuwe medewerkers te laten groeien tot zelfverzekerde, krachtige teamleden en deskundigen.


 

Om te onthouden

Inductie en oriëntatie zijn belangrijke stukken van de puzzel als een nieuwe werknemer bij je organisatie begint, maar veel organisaties laten het hierbij.

Een allesomvattend onboarding proces kan  retentie verhogen met meer dan 82%, de productiviteit boosten met meer dan 70% en uiteindelijk een cultuur creëren waarin nieuwe medewerkers goed kunnen gedijen.

Blog_Demo_Talmundo_NL