Blog Post

Ondersteuning van de mentale gezondheid tijdens medewerkerstransities

Door de enorme gevolgen van de coronapandemie is de aandacht voor geestelijke gezondheidszorg op de werkvloer aanzienlijk toegenomen. Het is niet langer een bijzaak, maar een essentieel onderdeel van de personeelsstrategie. 

En zoals Lizzo het zou zeggen: It’s about damn time.

Maar zoals bij elke grote uitdaging op het gebied van mensen en cultuur, worstelen HR-leiders met de vraag welke strategieën zij in welk stadium van het medewerkerstraject moeten toepassen om hun mensen optimaal te ondersteunen.

Vandaag kijken we naar de impact die positieve mentale ondersteuning kan hebben in jouw organisatie, welke strategieën de beste resultaten opleveren en waarom het een goed idee is om je inspanningen te richten op de transitiemomenten binnen een loopbaan.

Mentale gezondheid op de werkvloer


De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat wereldwijd meer dan 280 miljoen mensen aan een depressie lijden en dat 1 op de 4 mensen tijdens hun leven met een of andere vorm van geestesziekte te maken krijgt.

Vanuit een economisch oogpunt is het verhaal ook niet rooskleurig. Volgens het World Economic Forum zullen psychische aandoeningen in de komende twee decennia verantwoordelijk zijn voor de helft van de economische last van ziekten; dat is meer dan diabetes, kanker en luchtwegaandoeningen samen.

Deskundigen zijn het er niet over eens of er meer mensen dan vroeger met een slechte mentale gezondheid kampen, of dat er eenvoudigweg meer over wordt gesproken. Eén ding is wel duidelijk: het stigma rond geestelijke gezondheid begint af te nemen, in ieder geval op het werk. Uit een onderzoek van Mind Share Partners uit 2019 bleek dat 60% van de respondenten in het voorgaande jaar niet met hun collega's had gesproken over hun geestelijke gezondheid. Slechts drie jaar later is het een heel ander verhaal: 65% van de respondenten heeft hun mentale gezondheidsproblemen op het werk onder woorden gebracht.

De gunstige effecten van ondersteuning van de mentale gezondheid op de werkvloer


Een investering in ondersteunende programma’s voor geestelijke gezondheidszorg voor jouw medewerkers, biedt talloze voordelen. Naast de voor de hand liggende, persoonlijke gunstige effecten voor jouw medewerkers, zoals een gelukkigere, gezondere en meer bevredigende werkervaring, zijn er ook concrete zakelijke voordelen:

Minder ziekteverzuim

In Nederland wordt 42% van het ziekteverzuim toegeschreven aan psychische klachten, zoals burn-out. Dit is op uiteenlopende manieren een kostenpost voor werkgevers; van de voor de hand liggende financiële lasten tot de meer immateriële kosten van moreel en productiviteit. Volgens Deloitte is er een verband tussen grotere investeringen in geestelijke gezondheidszorg op het werk en een afname van het ziekteverzuim.

Behoud van personeel

Mensen die lijden aan psychische aandoeningen, zoals een depressie, verlaten vaker het arbeidsproces dan mensen die geen psychische klachten hebben. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de medewerker; ook het bedrijf lijdt schade, aangezien het verlies van een teamlid een organisatie naar schatting 1,5 tot 2 keer het salaris van die persoon kan kosten. Door jouw medewerkers proactief ondersteuning voor hun mentale gezondheid te bieden, stel je hen in staat de controle over hun welzijn te behouden én bescherm je het talent van je organisatie.

Meer creativiteit

Volgens een onderzoek van Betterup is een slechte mentale gezondheid een obstakel voor de creativiteit. Dit is geen verrassing, aangezien creativiteit nauw verband houdt met de aanmaak van endorfine, de chemische stof die ons lichaam aanmaakt om pijn te verlichten, stress te verminderen en ons gevoel van welzijn te verbeteren. Medewerkers die hun creativiteit niet kunnen aanboren, zijn minder vaak goede probleemoplossers of teamspelers, Dus als je de creatieve geest van jouw mensen wilt benutten, is een robuust ondersteunend kader voor geestelijke gezondheid het antwoord.

Strategieën ter ondersteuning van de geestelijke gezondheid op de werkvloer


De specifieke informatie die je aanbiedt, is afhankelijk van jouw organisatie, de branche en de behoeften van je personeelsbestand. Maar over het algemeen vormen de 4 A’s of a Mental Health-Friendly Workplace een goed uitgangspunt om een goede geestelijke gezondheid op de werkvloer te bevorderen.

Awareness

Awareness (bewustwording) betekent het ontwikkelen van een strategie om medewerkers én managers voor te lichten over geestelijke gezondheidskwesties. Hierdoor wordt het onderwerp geestelijke gezondheid van zijn stigma ontdaan en een ondersteunende organisatiecultuur bevorderd. Daarbij kun je denken aan regelmatige trainingssessies, educatieve blogs, podcasts en webinars, of zelfs een bedrijfsbrede dag om veelvoorkomende geestelijke gezondheidsproblemen bespreekbaar te maken.

Accommodations

Accommodations (accommodatie) wil zeggen dat je medewerkers met een slechte geestelijke gezondheid de ondersteuning biedt die zij nodig hebben om hun functie te kunnen uitoefenen. Dit kan bestaan uit hybride werkregelingen, aangepaste werkroosters of andere flexibele regelingen, waarmee je medewerkers hun dagelijkse arbeid aan hun welzijn kunnen aanpassen.

Assistance

Assistance (ondersteuning) verwijst naar hulp voor medewerkers om hun geestelijke gezondheid door middel van verschillende hulpverleningsprogramma's te verbeteren. Bijvoorbeeld via apps die helpen bij stressmanagement, professionele sessies met een interne counselor, regelmatige één-op-één-sessies met een manager of HR-vertegenwoordiger, of als onderdeel van een breder hulpplan voor medewerkers.

Access

Access (toegang) betekent dat jij als werkgever, onderzoekt hoe je, als onderdeel van je secundaire arbeidsvoorwaarden, kunt zorgen voor dekking van gedrags- of mentale gezondheidsbehandelingen, of deze dekking zelfs kunt vergroten. Dit kan in praktijk betekenen dat je bijvoorbeeld een lidmaatschap van een fitnesscentrum, wellness coaching, gespecialiseerde gezondheidszorg, en dergelijke in je secundaire arbeidsvoorwaarden opneemt.


Ondersteuning voor de geestelijke gezondheid tijdens transities van medewerkers


Nu komen we bij het laatste stukje van de puzzel: WAT is het BESTE MOMENT om dergelijke initiatieven te introduceren om maximaal effect te behalen?

We weten allemaal dat transities voor medewerkers veel stress met zich meebrengen. Of ze nu net zijn aangenomen bij jouw organisatie (pre- en onboarding), terugkomen na afwezigheid (reboarding), van functie veranderen (crossboarding) of het bedrijf helemaal verlaten (offboarding), transities vormen een goed moment om elementen van jouw ondersteuningsstrategie voor mentale gezondheid bij je medewerkers te introduceren.

Tijdens pre- en onboarding
De pre- en onboarding fase bieden een uitgelezen moment om mentale gezondheid onder de aandacht te brengen. Beide fases bieden een optimale kans om je nieuwste teamlid te laten weten dat jouw organisatie waarde hecht aan ondersteuning op het gebied van mentale gezondheid. Daarbij kun je alle ontwikkelde initiatieven onder de aandacht brengen. 

Overweeg om in deze fase gebruik te maken van een anonieme enquête om inzicht te krijgen in hoe jouw nieuwste medewerkers denken over geestelijke gezondheid op de werkvloer. Daar vloeien wellicht een paar goede ideeën uit voort waarmee je in de toekomst verbeteringen kunt doorvoeren.

Tijdens reboarding
Medewerkers die een reboarding proces doorlopen, keren vaak terug na een mijlpaal in hun leven. Bijvoorbeeld een baby, een nieuw huis, een lange buitenlandse reis of voor velen van ons: de terugkeer na de wereldwijde pandemie. De juiste ondersteuning voor mentale gezondheid kan het verschil betekenen tussen een traumatische terugkeer naar het werk en een zelfverzekerde herstart.

Bied de terugkerende medewerkers bijvoorbeeld enkele sessies met een professional uit de geestelijke gezondheidszorg aan. Zo kunnen ze in een veilige omgeving, zonder beoordeeld te worden, praten over hun terugkeer naar het werk. Ze kunnen daarbij eventuele zorgen uiten en er kunnen tools worden aangereikt waarmee ze moeilijke momenten het hoofd kunnen bieden.

Tijdens crossboarding

Promotie maken klinkt geweldig, maar voor mensen die aan angsten lijden, kan een promotie een tweesnijdend zwaard zijn: het kan zowel spannend als beangstigend zijn. Door geestelijke gezondheid als een formeel onderdeel in de crossboarding procedure op te nemen, kun je je mensen helpen deze gevoelens te verwerken. Zo kunnen ze genieten van de volgende stap in hun carrière.

Toegang tot een on-demand zelfhulptool die ze kunnen gebruiken om hun eigen geestelijke gezondheid te verbeteren wanneer dat nodig is, kan een uitstekende optie zijn. Je kunt je eigen programma ontwikkelen, of kiezen voor een betaald programma van bekende dienstverleners, zoals Calm of Headspace. Beide hebben een breed aanbod van werk- en carrièregerelateerde modules.

Tijdens offboarding

Een werkgever verlaten kan bitterzoet zijn. Natuurlijk ben je enthousiast om nieuwe uitdagingen aan te gaan, maar tegelijkertijd ben je waarschijnlijk ook nerveus, bezorgd en onzeker over jezelf, vooral als je worstelt met je mentale gezondheid. De juiste mentale gezondheidsondersteuning tijdens de offboarding fase kan het zelfvertrouwen van vertrekkende medewerkers vergroten, een afsluiting bieden, en ze laten vertrekken met een blijvende positieve indruk.

Door vertrekkende medewerkers een gratis loopbaanadvies aan te bieden via een externe derde partij, biedt je hen een geweldige kans om de stress en angst die gepaard gaan met het vertrek, aan te pakken. Bovendien toont dit gebaar dat je om hun groei geeft, waardoor eventuele schuldgevoelens over hun vertrek worden weggenomen.QMARK

En wat nu?


Sommige van de genoemde opties lijken misschien in eerste instantie een kostbare investering. Maar uit een onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat elke dollar die wordt uitgegeven aan de behandeling van algemene geestelijke gezondheidsproblemen, je organisatie een rendement van 4 dollar aan verbeterde gezondheid en productiviteit oplevert. Het geld wordt dus goed besteed!

Bij Talmundo geloven we sterk in het idee dat gelukkige mensen het kloppend hart van elke organisatie zijn. Maar geluk komt niet vanzelf. We zijn allemaal mensen en we hebben allemaal momenten waarop we het moeilijk hebben. De juiste mentale gezondheidszorg kan een wereld van verschil maken.


Talmundo's transitieplatform voor medewerkers kan je helpen om ondersteuning voor geestelijke gezondheid te bieden wanneer jouw mensen die nodig hebben. Maak een afspraak voor een gesprek om meer te weten te komen.

New call-to-action


rightarrow-PINK
Meer onboarding content